Privacy Beleid


Bij Acul.nl begrijpen we dat u als klant niet zit te wachten op ongewenste reclame of andere boodschappen. Acul vindt dat iedereen recht heeft op bescherming van zijn persoongegevens, ook al heeft u bij ons een account aangemaakt. Omdat wij zelf de nodige waarde hechten aan het fenomeen privacy, respecteren wij de wet op bescherming persoonsgegevens en zullen uw gegevens nooit doorgeven aan derden of deze zelf gebruiken voor reclame doeleinden als u daar niet uitdrukkelijk toestemming voor gegeven heeft.